Regulamin Hurt Online

INFORMACJE OGÓLNE

Podmiotem dokonującym sprzedaży jest DORIANO AISSATOU BEATA MADEJSKA z siedzibą w Dąbrowie ul. Lutza 26, 05-092, posługująca się numerem NIP: 118-006-98-72, REGON: 010850593 , który prowadzi sklep internetowy www.lalous.pl
Korzystanie ze sklepu internetowego www.lalous.pl, oznacza akceptację niniejszego regulaminu.
Wszystkie ceny podane w serwisie są wyrażone w złotych polskich i zawierają podatek VAT 23%.
Ceny i możliwość zakupu widoczne są tylko dla zarejestrowanych klientów.
Podane w serwisie ceny nie obejmują kosztów przesyłki. Cena podana przy każdym towarze jest obowiązująca w chwili złożenia zamówienia. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów, wprowadzania i odwoływania cen promocyjnych na stronach sklepu bądź wprowadzania w nich zmian.

REJESTRACJA

 1.  W celu utworzenia Konta użytkownika, Klient jest zobowiązany do dokonania bezpłatnej rejestracji.
 2. Rejestracja jest wymagana do złożenia zamówienia w sklepie internetowym.
 3. Klientem może zostać jedynie podmiot prawny, zarejestrowany w Polsce i posiadający NIP oraz Regon.
 4. W celu Rejestracji, Klient powinien wypełnić formularz rejestracyjny udostępniony w sklepie internetowym i przesłać jego zawartość do operatora sklepu za pomocą odpowiedniego przycisku zawartego w formularzu.
 5. W trakcie rejestracji Klient może dobrowolnie wyrazić zgodę na dodanie swojego adresu e-mail do Newslettera oferowanego przez sklep internetowy www.lalous.pl
 6. Administrator serwisu zastrzega sobie prawo do usunięcia konta użytkownika, jeżeli złamał on postanowienia niniejszego regulaminu.

ZAMÓWIENIA

 1. Informacje zawarte w sklepie internetowym www.lalous.pl nie stanowią oferty sprzedaży w rozumieniu Kodeksu Cywilnego; zachęcają jedynie Klientów do składania ofert zawarcia Umowy kupna-sprzedaży.
 2. Sklep internetowy www.lalous.pl prowadzi sprzedaż hurtową za pośrednictwem sieci Internet. Zamówienia są przyjmowane tylko i wyłącznie przez stronę www.lalous.pl.
 3. Minimalna kwota zamówienia dla zakupów hurtowych wynosi 500zł.
 4. Wypełnienie formularza koszyka oraz naciśnięcie przycisku „realizuj zamówienie” jest równoznaczne ze złożeniem zamówienia.
 5. Zamówienia realizowane są najczęściej następnego dnia roboczego.
 6. Sprzedawca zastrzega sobie jednocześnie prawo do wydłużenia czasu realizacji zamówienia do 7 dni roboczych, w przypadku gdy zamówiony towar nie znajduje się w danym momencie na magazynie Sprzedającego.
 7. Informacje na temat dostępności towaru można uzyskać kierując pytanie na adres e-mail info@lalous.pl
 8. W przypadku wydłużenia realizacji zamówienia Klient zostanie o tym fakcie poinformowany poprzez pocztę elektroniczną.
 9. W przypadku zamówień płatnych przelewem po przedpłacie, zamówienie zostaje oddane do realizacji w momencie wpłynięcia środków na konto.
 10. Sklep www.lalous.pl zastrzega sobie możliwość odstąpienia od zamówienia w przypadku niemożności jego realizacji. W przypadku przedłużenia się terminu realizacji zamówienia sklep www.lalous.pl zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić o tym fakcie Zamawiającego. Zamawiający ma w takim przypadku prawo do odstąpienia od zamówienia. Sklep www.lalous.pl zwróci przelewem na konto Zamawiającego wszelkie wniesione przez niego środki.
 11. Od chwili wysłania towaru klient nie może anulować lub zmienić zamówienia.

GWARANCJE , REKLAMACJE I ZWROTY TOWARU

 1. Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w Sklepie w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki w przypadku stwierdzenia w dostarczonym towarze:
  a. – wad fabrycznych,
  b. – niezgodności towaru z zawartym zamówieniem.
 2. W takim przypadku Klient proszony jest o skontaktowanie się z biurem obsługi klienta przez e-mail info@lalous.pl
 3. W przypadku odsyłania reklamowanego towaru należy dołączyć fakturę zakupową.
  Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.
 4. Reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania przez nas przesyłki z reklamowanym towarem.
  W przypadku uznania reklamacji, towar uszkodzony zostanie wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania zapasów towaru), Sklep zwróci Klientowi równowartość ceny towaru wraz z opłata za przesyłkę.
 5. Zwroty pieniężne będą dokonywane jedynie za pośrednictwem przelewu bankowego.
 6. Reklamacji nie podlegają produkty z wyprzedaży i na promocji.
 7. Wszelkie reklamacje prosimy odsyłać na adres: EACC box A-18, ul. Nadrzeczna 7a, 05-552 Wólka Kosowska.
 8. Informujemy, iż składając zamówienie na platformie w sklepie www.lalous.pl zamawiają Państwo towar jako przedsiębiorcy (nie konsumenci), a towar przeznaczony jest do obrotu w działalności gospodarczej. Z tego tytułu nie przysługuje Państwu prawo do zwrotu towaru w formie odstąpienia od umowy jako konsumentowi Składając zamówienie akceptują państwo Regulamin.

DANE OSOBOWE

 1. Dokonując rejestracji w sklepie Klient wyraża zgodę na przetwarzanie przez DORIANO AISSATOU BEATA MADEJSKA danych osobowych przekazanych dla potrzeb sklepu internetowego www.lalous.pl jeżeli takie zostaną przekazane, w celu świadczenia usług objętych niniejszym Regulaminem.
 2. Klient ma prawo wglądu i poprawiania swoich danych w każdym czasie. Podanie danych jest dobrowolne ale niezbędne do zrealizowania zamówienia.
 3. Oprogramowanie strony internetowej www.lalous.pl oraz sklepu internetowego www.lalous.pl zbiera i przechowuje przez adresy IP dane Klientów podane przy rejestracji, w tym adresy e-mail oraz numery telefonów. Dane, które mogą zostać zgromadzone w ramach działania sklepu internetowego www.lalous.pl, są zbierane tylko w zakresie niezbędnym do kontaktu, w celu sporządzania statystyki odwiedzin w serwisie internetowym oraz realizacji usług przewidzianych w ramach sklepu internetowego , w tym przez podwykonawców.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Sklep internetowy www.lalous.pl jest uprawniony do wprowadzania zmian w Regulaminie ze skutkiem na przyszłość. O każdej zmianie Regulaminu Klient zostanie poinformowany e-mailem na co najmniej 7 dni przed datą zmiany. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie od daty wskazanej w informacji o zmianie Regulaminu.
 2. Sklep internetowy www.lalous.pl nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z umowy sprzedaży, o ile niewykonanie lub nienależyte wykonanie spowodowane było okolicznościami, na które Sprzedający nie miał wpływu mimo zachowania należytej staranności np. siła wyższa. W przypadku wystąpienia siły wyższej wykonanie zobowiązań zostaje zawieszone na okres jej trwania.
 3. Wszystkie wymienione nazwy produktów są używane wyłącznie w celach handlowych i są zastrzeżonymi Znakami Towarowymi producentów.
 4. Umowa zawarta między Klientem a Sklepem internetowym www.lalous.pl oraz ewentualne spory wynikłe ze stosunku prawnego między tymi podmiotami podlegają prawu polskiemu oraz jurysdykcji sądów polskich.