REGULAMIN

Właścicielem sklepu internetowego lalous.pl (dalej Sklep) jest:

DORIANO AISSATOU BEATA MADEJSKA z siedzibą w adres:
Lutza 26, posiadającą numer NIP: 118-006-98-72 REGON: 010850593 (dalej: DORIANO AISSATOU BEATA MADEJSKA).

DEFINICJE

DORIANO AISSATOU BEATA MADEJSKA – właściciel sklepu internetowego, Sprzedający,

Klient – nabywca będący osobą fizyczną określoną w art. 22¹ KC, dokonującą zakupu w sklepie internetowym w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą bądź zawodową,

Konto – indywidualne konto Klienta, pozwalające na dokonywanie zamówień Towaru,

Sklep – sklep internetowy, którego właścicielem jest DORIANO AISSATOU BEATA MADEJSKA, stanowiący platformę służącą zawieraniu umów sprzedaży pomiędzy DORIANO AISSATOU BEATA MADEJSKA a Klientem,

Towar – odzież i akcesoria oferowane przez Sklep.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

  1. Warunkiem korzystania ze Sklepu i składania zamówień na Towar, jest wyrażenie zgody przez Klienta na postanowienia Regulaminu. Korzystanie przez Klienta ze Sklepu oznacza, iż uważnie zapoznał się on z treścią Regulaminu, akceptuje Regulamin i wyraża zgodę na jego postanowienia.
  2. Zamówienia można składać poprzez stronę internetową Sklepu www.lalous.pl drogą e-mailową pod adresem : info@lalous.pl oraz telefonicznie pod numerem: +48 503507607
  3. Ceny Towarów znajdujących się w Sklepie podane są w złotych polskich i zawierają VAT.
  4. Cena podana przy każdym Towarze jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia przez Klienta. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen Towarów znajdujących się w ofercie, jednak nie dotyczy to Towaru prawidłowo zamówionego przez Klienta.
  5. Wszystkie Towary znajdujące się w Sklepie są fabrycznie nowe i wolne od wad fizycznych i prawnych.
  6. Wszelkie rabaty od cen przedstawionych w sklepie regulowane są odrębnym Regulaminem Oferty Rabatowej.
  7. Towary widoczne na stronie internetowej Sklepu nie są ofertą w rozumieniu kodeksu cywilnego.
  8. Każde zamówienie złożone przez Klienta wymaga potwierdzenia ze strony Sklepu.